Oferta

top


NASZA OFERTA:

Wsparcie na każdym etapie inwestycji, zarówno pod względem:
– urbanistycznym,
– komercyjnym,
– prawnym,
– ekonomicznym.

DORADZIMY W ZAKRESIE:

– opracowania analiz efektywności oraz celowości inwestycji,
– opracowania planów przyszłej inwestycji,
– przeprowadzenia postępowań przetargowych na wybór Generalnego Wykonawcy, wykonawców Pakietów Robót i pozostałych wykonawców lub usług,
– kontrola kosztów na etapie prac projektowych,
– opracowania harmonogramów rzeczowo-finansowych,
– zarządzanie nieruchomościami,
– analiza rynku nieruchomości,
– doradztwo związane z wyborem lokalizacji inwestycji,
– doradztwo w zakresie doboru terenów dla inwestycji oraz partnerów
– organizacja inwestorstwa zastępczego wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją przedsięwzięcia w zakresie wymaganym przez przepisy prawa budowlanego,
– zarządzanie projektem,
– doradztwo związane z projektami inwestycyjnymi (techniczne i projektowe, dotyczące procedur i wydanych zgód i zezwoleń, organizowanie przetargów na wyłonienie wykonawcy, itp.),
– analizy techniczne i formalne projektów (tzw. due diligence),
– opiniowanie umów zawartych z zespołem projektowym i wykonawcą,
– sporządzanie umów związanych z nabyciem, zbyciem i dysponowaniem nieruchomościami,
– reprezentowanie klientów w procesie uzyskiwania pozwoleń budowlanych oraz procesie inwestycyjnym przed organami władzy państwowe i samorządowej
– reprezentowanie klientów przed sądami wieczysto – księgowymi,
– opracowywanie dokumentów związanych z kompleksową realizacją inwestycji w procesie budowlanym, w tym w szczególności umów handlowych i różnorakich zabezpieczeń transakcji,
– reprezentowanie klientów w sporach budowlanych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi,
– doradztwo techniczne w inwestycjach budowlanych.